Het 1e nummer van Opgang kwam uit met Pinksteren, 26 mei 2006.
Daar voorafgaand was een traject van 1,5 jaar afgesloten om de twee bestaande kerkbladen ‘Hervormd Zeist’ en ‘De schakel’ (gereformeerd) in een nieuwe formule te laten fuseren.
In eerste instantie ging het alleen om de PKN-Zeist kerken – later zou ook de Evangelisch-Lutherse Gemeente participeren (t/m 2017). Samen met de ‘hoven’ is Opgang 12 jaar lang 2-wekelijks uitgegeven in zwart-wit met een steunkleur. Sinds juni 2017 is het een maandblad in kleur geworden.