Vallen de lezers van Opgang onder uw doelgroep of wilt u met uw advertentie bijdragen in de productiekosten van Opgang? Dan is dit een ideaal medium om te adverteren! Adverteren is mogelijk om uw product, dienst of bedrijf in de Opgang-etalage te zetten. Elf keer per jaar komt het kleuren magazine uit in een oplage van ruim 1.500 ex.

De organisatie rondom Opgang heeft er (voorlopig) voor gekozen om max. 4 pagina’s te vullen met advertenties.
U kunt een contract voor onbepaalde tijd (minimaal 1 jaar) met een opzegtermijn van 1 uitgave afsluiten. Er wordt gebruik gemaakt van vaste formaten tegen vaste prijzen per plaatsing. Hierop worden geen uitzonderingen gemaakt.
De kosten voor een enkele plaatsing zijn dubbel zo hoog in tegenstelling tot een jaarcontract.

Download jaarcontract
Download contract eenmalige plaatsing

* Downloads zijn incl. aanleverspecificaties

Privé-advertenties

Regelmatig ontvangen wij oproepen voor spullen, oppassen, woonruimten, overlijden, huwelijk, enz., en even vaak ontbreekt het ons aan de ruimte voor dit soort oproepen. Er zijn nu eenmaal negen wijken die graag hun nieuws in Opgang kwijt willen, en zelfs voor dit kerkelijke nieuws lukt het al niet altijd om voldoende ruimte te vinden.
Het lijkt ons niet juist om voor deze oproepen een willekeurig beleid te gaan voeren en de ene keer een oproep wel te plaatsen, omdat de ruimte er toevallig wel is, en de andere keer niet, omdat die ruimte er dan niet is. Terecht zou dat al gauw scheve gezichten gaan opleveren bij al diegenen die door dit willekeurige beleid benadeeld zijn.
Om die reden hebben wij ons helaas genoodzaakt gezien om ertoe te besluiten dit soort oproepen consequent niet te plaatsen, hoezeer het ons persoonlijk ook spijt dat wij hieraan geen gehoor kunnen geven.
Wij hopen echter dat u voldoende andere kanalen kunt vinden om uw vraag onder de aandacht te brengen en wensen u een spoedige en positieve respons toe.

Voor evt. vragen kunt u ons een e-mail sturen.