Opgang komt 11 keer per jaar uit (juli/augustus is een dubbel zomernummer).
Gemiddeld met 40 pagina’s in kleur, waarvan (maar) 4 pagina’s met advertenties.
Bekijk hier het jaarschema.

Een abonnement op Opgang kost:
€ 33,- per jaar (thuisbezorging)
€ 18,50 extra per jaar voor verzending via Post NL
€ 21,- per jaar om Opgang digitaal te ontvangen als pdf.

Kerkblad Opgang Zeist NL68 RABO 0373 7335 26
Bezorging doorgeven aan: administrateur Opgang

Voor vragen:
Kerkelijk bureau Protestante Gemeente Zeist.
t.a.v. Gerrit Jan Randewijk
tel. (030) 692 03 00