wijkberichten via wijkredacteuren
algemene berichten en fotomateriaal via eindredactie

  • Kopij s.v.p. via e-mail.
  • Foto’s in een zo hoog mogelijke resolutie als een apart jpg-bestand.
  • Geen foto’s of plaatjes van internet kopiëren zonder toestemming van de maker.
  • De redactie is bevoegd, indien dat noodzakelijk is voor een goede vormgeving, kopij in te korten.